Stort  bilde            Tilbake                
16/06/2019   Flytting av Molåna til Stiklestad år 1954 A