Stort  bilde            Tilbake                
18/05/2019   Viborg i Sørgata før 1908