Stort  bilde            Tilbake                
06/05/2019   Norske dragoner i mai 1940