Stort  bilde            Tilbake                
01/05/2019   1. mai tog en gang i 50. åra.