Stort  bilde            Tilbake                
27/04/2019   St Olavs bru før 1941