Stort  bilde            Tilbake                
24/04/2019   Skjækerdalen Nikkelverk. Jensens Gruve 27. september 2016 B