Stort  bilde            Tilbake                
23/04/2019   Potetsetting i Bjørga rundt 1925.