Stort  bilde            Tilbake                
29/03/2019   Stiklestad Allè 1958