Stort  bilde            Tilbake                
09/12/2018   Over rundkjøringa mot Thorsengården i år 1992