Stort  bilde            Tilbake                
07/12/2018   Gapestokk på Stiklestad.