Stort  bilde            Tilbake                
05/09/2007   Lærere og elever fra 1. 3. og 5.klasse ved Vinne skole i 1933