Stort  bilde            Tilbake                
14/03/2016   Julnesset Vestre ca 1953