Stort  bilde            Tilbake                
18/03/2016   Framhaldskole på Øra i 1969