Stort  bilde            Tilbake                
13/03/2016   Ektepar fra Ottermoplassen omkring år 1942