Stort  bilde            Tilbake                
09/12/2015   Familien på Snekkermoen i Helgådalen omkring år 1915