Stort  bilde            Tilbake                
26/11/2015   1905-Veteraner fra grensevakten på 50-årsjubileet på Rinnleiret i 1955.