Stort  bilde            Tilbake                
23/11/2015   Veteraner fra grensevakten i 1905 på Nordre Stiklestad Olsokdagen i 1963.