Stort  bilde            Tilbake                
05/12/2015   Konfirmanter i Vuku i 1969.