Stort  bilde            Tilbake                
05/12/2015   På Fosstun i Helgådalen omkring år 1933