Stort  bilde            Tilbake                
24/11/2015   Frislepte gisler 22 april år 1940.