Stort  bilde            Tilbake                
25/11/2015   Ved Liljestrand på østenden av Leklemsvatnet omkring år 1920.