Stort  bilde            Tilbake                
14/01/1932   Bygging av teglverket 1958.