Stort  bilde            Tilbake                
27/03/2015   Avreisemarkering for russiske krigsfanger juni 1945