Stort  bilde            Tilbake                
22/05/2008   Leirådal sett fra Kvindfjellet.