Stort  bilde            Tilbake                
07/04/2015   Førsteklassen på Øraskolen omkring år 1956