Stort  bilde            Tilbake                
27/03/2015   Ved lastebilen til Severin Berg i Ulvilla rundt 1939