Stort  bilde            Tilbake                
27/03/2015   Håndverkerne som bygde kårstua på Bollgarden østre i år 1970