Stort  bilde            Tilbake                
10/05/2008   Langnes naturreservat