Stort  bilde            Tilbake                
26/01/2015   Tre generasjoner Nessemo på trammen i Seter omkring år 1953