Stort  bilde            Tilbake                
28/01/2015   Konfirmanter i Vuku og Vera i 1933.