Stort  bilde            Tilbake                
20/04/2008   Kvit blåveis i Vinne