Stort  bilde            Tilbake                
10/04/2008   Tidlig våronn på Storøra