Stort  bilde            Tilbake                
18/04/2008   Det e mykji som kjæm fram når snøen forsvinn