Stort  bilde            Tilbake                
08/06/2007   Kråksjøen og Kjølhaugen