Stort  bilde            Tilbake                
05/09/2023   50-årskonfirmanter ved Stiklestad i år 1979