Stort  bilde            Tilbake                
12/02/2008   Utsikt fra Drivsjøfjellet sørvestover.