Stort  bilde            Tilbake                
16/01/2008   Verdalselva sett fra Grønnøra     

I gamle dager dro ofte Vinne-bønder over isen her med hest og slede på tur til Øra.