Stort  bilde            Tilbake                
02/01/2008   Nord-Leksdal skolebesøk fra Haukå i 1944