Stort  bilde            Tilbake                
19/12/2007   Elever ved Vera skole i 1932