Stort  bilde            Tilbake                
08/12/2007   Tinna og elva sett fra Verdalskrana (Tast pil-ned en gang og hold nede høyre-pil lenge)