Stort  bilde            Tilbake                
05/12/2007   Høykjøring i krigsåra.