Stort  bilde            Tilbake                
28/11/2007   Kalkovnen på Ørin