Stort  bilde            Tilbake                
25/11/2007   Vandvikelever fra 1953.