Stort  bilde            Tilbake                
23/11/2007   Blankis på Kråksjøn