Stort  bilde            Tilbake                
18/11/2007   Solnedgang ved elveosen