Stort  bilde            Tilbake                
23/10/2007   Trøsking på Ekren i Vuku