Stort  bilde            Tilbake                
18/10/2007   Ved Larsen-Flåtta i Vinne