Stort  bilde            Tilbake                
15/10/2007   Skolen i Sør-Leksdal 1924