Stort  bilde            Tilbake                
14/10/2007   Arbeidere ved Trones Bruk år 1920