Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

  Søk etter tekst
Id:  
Kat:  
Tekst:    
Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webløsninger og webmaster:
 Ole Morten Larsen
Billedmaster:  Eystein Ness Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
     Ukens bilder              
Uke 1508   Bygging av Sentrallageret i år 1955    Bilde etter Olga Andersson.        
Navnet på gården i dag er vel Framgården hvor lensmannen og lokalavisa har sine lokaler. Byggingen kostet 1,3 millioner. Flere bilder der ordet sentrallager forekommer: Klikk her.    
Uke 1508   Verdalsturnere på stevne i Levanger 1936    Bildet utlånt av Aud Storhaug.        
Fanebærer skal være Alf Dahling.    
Uke 1508   Potetopptaking på "Bya-Sainnan" i år 1944.    Bilde etter Olga Andersson.        
Offisielt navn på gården er vel Bye vestre. Mannen som kjører potetopptakeren er gårdbrukeren selv, Lars Bye.     
Uke    Redaksjonskomiteen i Helgådalsnytt år 1976            
   Navnpekere: Eystein Ness - Foto av Erling Sommervold. Utlånt av SNK. 
Uke    Folk i Nord-Vera omkring år 1900    Navnpekere: Eystein Ness        
   Utlånt med navna av Magnus Julnes. 
Uke    Petter A. Røstads Trio fra omkring år 1965            
   Navnpekere: Eystein Ness - Utlånt med navna av Svein Berg. 
Uke    Prydsømkurs på den gamle Meierisalen omkring år 1958            
   Navnpekere: Eystein Ness - Utlånt med navna av Lars Iver Valstad. 
Uke    Med besteforeldre på trammen i Ulvillberga omkring år 1936            
   Navnpekere: Eystein Ness - I dag er bare restene av heimen synlig. Den lå til venstre for vegen opp til Kluksbakkan ovenfor der rørgata fra Rønningsdammen krysser vegen.
Utlånt med navna av Svein Berg. 
Uke    På Rønningen oppå Kluksbakkan omkring år 1940            
   Navnpekere: Eystein Ness - Heimen Rønningen vest for Holmlimo er i dag borte. Utlånt med navna av Svein Berg. 
Uke    Ole Georg Musum med familie omkring år 1949            
   Navnpekere: Eystein Ness - Utlånt av Olav Svedjan. Navna hentet fra andre bilder. 
Uke    Ekteparet på Sende lille nordre omkring år 1893            
   Navnpekere: Eystein Ness - Ekteparet hadde ingen arvinger og dattersønnen, som sitter på fanget,
overtok gården i 1910. Han var driver fram til 1947. Utlånt av Svein Berg. Opplysninger hentet fra boka Heimer og Folk i Leksdalen. 
Uke    Skuronn på Øver-Musum omkring 1930    Navnpekere: Eystein Ness        
    Utlånt av Olav Svedjan. Navna hentet fra annet bilde. 
Uke 1507   Kveldssola over Kvam og Solberg i Volhaugen 29/1 2014    <---- Klikk   Foto: Eystein Ness        
    
Uke    Fagforeningsledelsen ved Verdals samvikelag            
   Navnpekere: Eystein Ness - Utlånt av Fotohjørnet 
Uke    Nessemofolk omkring år 1948    Navnpekere: Eystein Ness        
   Utlånt med navna av Svein Berg. 
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Database Error: Unknown column 'Logo' in 'order clause'